27. 5. 2022

Hibridna konferenca

Prijava

Zadnji rok za prijavo je 25. 5. 2022.
Več o konferenci si lahko preberete TUKAJ.

Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo

V partnerstvu si prizadevamo za povezovanje deležnikov za usklajeno digitalizacijo pametnih mest in skupnosti, uporabo podatkovnih standardov, hitrejši prenos inovacij, znanstvenih in tehnoloških dognanj v prakso in ustvarjamo okolje, v katerem bomo soustvarjali pametna mesta in skupnosti ter s tem pospeševali digitalno preobrazbo celotne družbe v digitalno ekonomijo.


Zavzemali se bomo za uravnoteženost med tehnološkim razvojem in ljudmi in z upoštevanjem paradigme družbe 5.0 soustvarjali družbo prihodnosti. Ključni cilj je povezati ljudi, podatke, storitve in produkte, ki nastajajo na posameznih področjih pametnega mesta, ter tako izkoristiti polni potencial digitalizacije v kontekstu pametnih mest. Pomembna je osredotočenost na ljudi in tudi skladen razvoj kompetenc, potrebnih za skladno digitalno preobrazbo.

V EU je nastalo gibanje »Living in EU« z deklaracijo »The European way of digital transformation in cities and communities«, v okviru katerega nastajajo usmeritve in zaveze na področju razvoja digitalnih rešitev za pametna mesta in skupnosti v EU prostoru in predstavlja jasno usmeritev k gradnji povezljivih digitalnih rešitev in s tem k ustvarjanju pogojev za ponovno uporabo podatkov in s tem pospeševanju digitalne ekonomije. Na tej osnovi je nastala Nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo, ki povzema evropsko in jo postavlja v slovenski kontekst.


Uspešno uvajanje tovrstnih rešitev ni mogoče brez odprtega dialoga in širokega partnerskega sodelovanja na vseh ravneh – od države, lokalnih skupnosti, regij do posameznih podjetij in raziskovalnih organizacij, zato na tem področju prednjačijo tiste družbe, ki se znajo poenotiti za doseganje skupnega cilja. Prepričani smo, da to zmoremo tudi v Sloveniji. Vabljeni k sodelovanju!

NACIONALNA DEKLARACIJA

Ključni cilji parnerstva SmartSociety


  • Povezovanje deležnikov za usklajeno digitalizacijo pametnih mest in skupnosti
  • Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo.


  • Usmeritve in zaveze na področju razvoja digitalnih rešitev za pametna mesta in skupnosti
  • Uporaba podatkovnih standardov za gradnjo povezljivih digitalnih rešitev


  • Ustvarjanje pogojev za ponovno uporabo podatkov in s tem pospeševanje digitalne ekonomije
  • Izkoriščanje prednosti, ki jo ima Slovenija, da postane referenčna država na področju razvoja digitalne družbei

SmartSociety novice