VABILO!

Sodelujte pri nastanku načrta za vzpostavitev Evropskega podatkovnega prostora za trajnostna pametna mesta in skupnosti

Združenje za informatiko in telekomunikacije se je v okviru aktivnosti IKT Horizontalne mreže skupaj s konzorcijem evropskih partnerjev vključilo v projekt definiranja okvirov za Evropski podatkovni prostor za trajnostna pametna mesta in skupnosti (DS4SSCC). Projekt vodi organizacija Open & Agile Smart Cities (OASC) in združuje še ključne deležnike iz podatkovnih ekosistemov, lokalnih skupnosti in referenčnih mest - Eurocities, ENoLL (European Network of Living Labs), fundacijo FIWARE, AIT (Austrian Institute of Technology).

 

Cilj projekta je analiza obstoječih ekosistemov in rešitev za skupno rabo podatkov ter priprava tehnične podlage za razvoj evropskega podatkovnega prostora za trajnostna pametna mesta in skupnosti.

 

Vabimo vas, da izpolnite raziskavo o podatkovnem prostoru za pametna in trajnostna mesta in skupnosti, s katero želimo zajeti obstoječe pobude, znanje in prakse s področja izmenjave podatkov na lokalni ravni (npr. uspešni primeri izmenjave podatkov med različnimi partnerji, vrste partnerstev in sporazumov o izmenjavi, posebni standardi ali uporabljena orodja). Raziskava se izvaja v okviru dela na projektu in bo z vhodnimi podatki neposredno prispevala k oblikovanju upravljanja in tehničnih gradnikov podatkovnega prostora, ki jih bo spremljal načrt vzpostavitve podatkovnega prostora za pametne skupnosti.

 

Raziskava je sestavljena iz štirih ne tehničnih delov (stran 2, 3, 4 in 9) in treh tehničnih delov (stran 6, 7 in 8). Svoje odgovore pošljite do 15. februarja.

 

Zbrane informacije bodo anonimizirane in objavljene na spletni strani projekta, ds4sscc.eu, in vključene v nastajajoči načrt za vzpostavitev Evropskega podatkovnega prostora za trajnostna pametna mesta in skupnosti. Za več informacij o projektu obiščite spletno stran projekta ali se obrnite na ds4sscc@oascities.org ali ikthm@gzs.si.

 

Veseli bomo vašega prispevka k in sodelovanja pri nastanku načrta za vzpostavitev Evropskega podatkovnega prostora za trajnostna pametna mesta in skupnosti. Načrt bo javno dostopen dokument na spletni strani ds4sscc.eu, ki ga boste lahko uporabljali pri načrtovanju vaših digitalnih rešitev.

0
Feed