Standardizacija

Seznam organizacij

Interoperabilnostni mehanizmi OASC so poznani pod kratico OASC MIMs in jih OASC promovira kot enostavne in transparentne mehanizme, ki jih lahko vsako mesto (večje ali manjše) hitro uporabi in s tem doseže hitrost in odprtost pri uvajanju inovacij, pri čemer se manjšajo stroški in neučinkovitost.
V praksi se MIMs realizirajo kot niz APIjev za dostop do podatkov, vsebinska opredelitev podatkov, lahko tudi skupna platforma za shranjevanje in posredovanje podatkov. Na naslednji shemo so prikazane prve tri stopnje minimalnih interoperabilnostnih mehanizmov, kot jih opredeljuje OASC.

Shema: Stopnje OASC MIMs

Tehnična skupina IKT HM za opredelitev referenčne arhitekture se je enotno opredelila, da mora biti minimalna stopnja interoperabilnosti referenčne arhitekture skladna vsaj s stopnjo OASC MIMs L2 (harmonizirani podatkovni modeli, ki omogočajo interoperabilnost aplikacij in sistemov med različnimi mesti)..