O NAS

O pobudi Smart Society

Pobudo Smart Society organizira IKT Horizontalna mreža, SRIP PMIS, ker verjamemo, da je za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi in skupnosti nujno partnersko povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave, podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in posameznikov, torej celotne družbe. Prepoznavamo prednost, ki jo ima Slovenija, da postane referenčna država na področju razvoja digitalne družbe.

Svoje delo organiziramo tudi v okviru Delovne skupine za pametna mesta in skupnosti Slovenske digitalne koalicije, kjer je še z ostalimi deležniki nastala usklajena Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo ki povzema evropsko in jo postavlja v slovenski kontekst. Podpisniki deklaracije verjamemo, da se z digitalno preobrazbo družbe odpira edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja in izkoristiti priložnosti digitalne ekonomije za uspeh lokalnega okolja.
V okviru delovanja po vzgledu mednarodnih standardov definiramo smernice oz. priporočila za uporabo teh standardov pri razvoju in implementaciji rešitev s področja pametnih mest in skupnosti in predstavljamo čim celovitejši pregled področja standardizacije na področju pametnih mest in skupnosti, predvsem na področju interoperabilnosti aplikacijskih vmesnikov in podatkovnih modelov.Kontakti

Andreja Lampe, Vodja IKT-horizontalne mreže, Vodja Delovne skupine za pametna mesta in skupnosti pri Slovenski digitalni koaliciji,
e-naslov: andreja.lampe@gzs.si

Maruša Boh, organizacija dogodkov in PR, e-naslov: marusa.boh@gzs.si

Mateja Pucihar Baebler,
vodja pisarne
e-naslov: mateja.baebler@gzs.si

Kontaktni obrazec