SmartSociety predavatelji 2022

Uvodni govorci

Mitja Gorenšek

Izvršni direktor, GZS

Mark Boris Andrijanič

minister za digitalno preobrazbo

Matjaž Rakovec

Predsednik skupščine ZMOS

Boris Koprivnikar

Sincular consulting d.o.o.

Izzivi Slovenije: vloga urbanih digitalnih platform v razvoju mest

Boris Koprivnikar ima bogate izkušnje z vodenjem različnih organizacij v javnem sektorju, od javnega zavoda, preko interesnega združenja, do ministrstva za javno upravo, vključno s področjem digitalizacije državne uprave in razvoja informacijske družbe. Pri svojem delu je vedno uspešno uporabljal informacijsko tehnologijo kot enega ključnih elementov za razvoj organizacij, na državnem nivoju pa je pomembno prispeval k digitalnemu razvoju državne uprave ter družbe kot celote. Sedaj deluje kot svetovalec na področju digitalnega razvoja lokalnih skupnosti in držav, predvsem na zahodnem Balkanu.


Urbane digitalne platforme postajajo vedno pomembnejši dejavnik razvoja mest in skupnosti. Zaradi obvladovanja vse bolj kompleksnega informacijskega okolja, je njihovo oblikovanje praktično nuja. Pri tem pa se moramo osredotočiti poleg tehnologije predvsem na organizacijo in koordinacijo digitalnega razvoja, povezovanje procesov in upravljanje s podatki. Le sistemski pristop k obvladovanju informacijskega okolja nam omogoča, da enostavno dodajamo vsebinske ’vertikale’ oz. primere uporabe in jih med seboj povezujemo preko skupnih elementov digitalne platforme.

Peter Geršič

Predsednik Odbora za digitalni razvoj in pametna mesta, ZMOS

Strategija razvoja pametnih mest v Sloveniji: iz pilotov v prakso

Peter Geršič, vodja Razvojno projektne pisarne v Mestni občini Novo mesto, ki usmerja ključna razvojna področja lokalne skupnosti s poudarkom na aktualnih temah trajnostne mobilnosti, varovanja okolja, energetske učinkovitosti ter digitalne preobrazbe. Od leta 2021 vodi novoustanovljeni Odbor za digitalizacijo in pametna mesta Združenja mestnih občin Slovenije, ki v okviru 12 mestnih občin povezuje znanje in digitalna vprašanja naših največjih urbanih središč.

Predavanje bo na kratko predstavilo dosedanje aktivnosti razvoja pametnih mest v slovenskih mestnih občinah ter izpostavilo ključne težave, s katerimi so se lokalne skupnosti v tem procesu srečale. Poseben poudarek predavanja bo na izzivih kompetenc, financiranja ter usklajenega razvoja rešitev za pametne skupnosti, ki jih dosedanji pristopi na državni in lokalni ravni ne morejo rešiti. Dosedanji potek razvoja na osnovi pilotnih projektov, neskončnih strateških razmislekov ter kompleksnega načrtovanja mora nadomestiti praktičen odgovor na praktično vprašanje, kaj želimo s pametnimi mesto pravzaprav doseči in kaj smo za to pripravljeni storiti.

Andrej Vrhunc

Direktor občinske uprave Občine Logatec

Kako Logatec s platformo Pametna mesta postaja Supermesto

Andrej Vrhunc je direktor občinske uprave Občine Logatec, ki je pod svojim skrbništvom pričel z digitalizacijo in optimizacijo delovnih procesov v Občini Logatec. Eden ključnih projektov digitalizacije je tudi pilotni projekt PoC Logatec Pametno mesto, ki se v teh dneh uspešno zaključuje in prehaja v fazo redne uporabe. Poleg tovrstnih projektov izvaja tudi redne naloge vodenja občinske uprave.
Predstavitev dobrih praks in pozitivnih učinkov s primera občine Logatec, pri uvedbi urbane horizontalne integracijske digitalne platforme odprte za nove rešitve, ter zmožnostjo enostavne prenosljivosti rešitve na druga mesta in skupnosti.

Nena Dokuzov

Sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Soočenje: Strateški razmislek razvoja pametnih mest v Sloveniji

Nena Dokuzov na MGRT deluje na področju naprednih digitalnih tehnologij. Je članica Evropskega blockchain partnerstva (EBP), predstavnica EBP in Slovenije v svetovalnem odboru držav (GAB) v mednarodni organizaciji INATBA, nacionalna kontaktna točka za GAIA-X, predstavnica Slovenije v posvetovalnem odboru držav GAIA-X, nacionalna koordinatorica več-državnih čezmejnih projektov skupnega Evropskega interesa (IPCEI) za skupno evropsko infrastrukturo za storitve in podatke ter mikroelektroniko, vodi nacionalno koordinacijo za čezmejni projekt s kupnega evropskega interesa na področju zdravja, je vodja delegacije RS pri UNECE oz. UN/CEFACT.

Andrej Kotar

Poslovni direktor za področje pametne družbe, Endava

Soočenje: Strateški razmislek razvoja pametnih mest v Sloveniji

Andrej Kotar je poslovni direktor za področje pametne družbe v globalnem informacijskem podjetju Endava. Je predsednik programskega sveta Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti, so-predsedujoči delovne skupine Pametne rešitve za mesta in skupnosti pri Slovenski digitalni koaliciji. Je član upravnega odbora Združenja za informatiko in vodja sekcije eGovernment pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Jure Jeraj

Result, d.o.o., ekspert za masovne podatke, vodja ekipa podatkovnih inženirjev

Soočenje: Strateški razmislek razvoja pametnih mest v Sloveniji

Jure Jeraj je strokovnjak s 15-letnimi izkušnjami na področju celovitega upravljanja s podatki. Vodi ekipo podatkovnih inženirjev v podjetju Result. Ob tem tudi aktivno širi svoje znanje in izkušnje s predavanji na konferencah in dogodkih (DSI, GoDigital, FPA, Gaia-X …). Kot podatkovni arhitekt sodeluje v raznovrstnih projektih multinacionalke Sixt, kot tehnični arhitekt je sodeloval pri vzpostavitvi platforme za podatkovno analitiko in podatkovno skladišče Skrinja v okviru Ministrstva za javno upravo. V zadnjih letih se posveča evropskim iniciativam za vzpostavitev trajnostne podatkovne ekonomije, podatkovnih prostorov in varnega deljenja podatkov v okviru aktivnosti Big Data Associations, International Data Spaces Associations, Gaia-X in Fiware Foundation.
V letu 2022 je prevzel vlogo programskega direktorja Foruma podatkovne analitike z namenom, da se čim več sodobnih trendov, znanja in izkušenj prenese na širšo strokovno javnost. S praktičnimi primeri želi prikazati aktivnosti, ki so potrebne, da se lahko iz podatkov iztisne čim večjo ekonomsko vrednost ter s tem izboljša podatkovno ekonomijo tudi v Sloveniji.

Jelena Vidović

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, Vodja področja za pametne skupnosti

Soočenje: Strateški razmislek razvoja pametnih mest v Sloveniji

Jelena Vidović je pravnica, ki je našla navdih za spremembo regionalnega okolja s sodobnimi projekti in tehnologijami, skozi šestnajst let mednarodnega sodelovanja in dela na mednarodnih razvojnih projektih. Bila je pobudnica prvega regionalnega strateškega dokumenta v Sloveniji, sprejetega s strani vseh osemnajstih gorenjskih županov, na temo aktivnosti za digitalno transformacijo lokalnih okolij in regije kot celote. Razvija regijske in čezmejne projekte na temo Kibernetske varnosti, robotike v podjetništvu, senzorike v prometu in pri naravnih nesrečah, dviga digitalnih kompetenc starejših ter splošne javnosti, ... ter povezuje ključne nacionalne in mednarodne deležnike pri tem. Vodi razvojno področje za Pametne skupnosti na Gorenjskem in koordinira ter vodi Odbor za pametne skupnosti, v okviru Razvojnega sveta gorenjske regije.

Nóirín Ní Earcáin

Evropska komisija, DG CONNECT

Living-in.EU in EU podpora lokalni digitalni transformaciji

Nóirín Ní Earcáin is a Seconded National Expert from Ireland in DG CONNECT, Unit C3, Technologies for Smart Communities. She previously worked in the Department of the Taoiseach (Prime Minister) on EU and International Affairs and in the Department of Public Expenditure and Reform as well as in other roles in Dublin and Brussels. She is a graduate in the humanities from the College of Europe, Natolin and Trinity College Dublin.
The European Commission is supporting cities and communities of all sizes to accelerate their local digital transformation through a number of concrete actions funded through the DIGITAL Europe Programme. These includes support for the deployment of open-standards based local data platforms, which is the foundation for cross-domain data integration from public and private sources, for re-use in deploying innovative services to improve citizens’ well-being and to plan the transition to climate-neutrality. Though the Living-in.EU community, the Commission supports a bottom up values-based approach where cities share best practices, working towards the a European data space for smart communities and the roll-out of modular components for Local Digital Twins, based on a secure, trustworthy approach to data management, and citizen engagement and co-creation. Key to this is the use of open standards and technical specifications and the Minimum Interoperability Mechanisms (MIMs Plus) and tools developed through Interoperable Europe, the EU’s public service interoperability policy.

Robin Eisbach

Direktor, Smart City Unit Menden (Nemčija)

Odprta podatkovna platforma: Gonilo inovacij pametne regije South-Westphalia

Robin Eisbach is the general manager of a municipal digitalization joint-venture in the region of South-Westphalia in Germany. His company collaborates with the city of Menden and 4 other first-mover cities (“5 for South Westphalia”) which are part of a large government funding program for smart city development. Previously, he spent 10 years in the digital and innovation consulting business where he was responsible for a strategy and digital platform unit. He accompanied 70+ digitalization/IT projects both in industry and municipal contexts. He currently drives forward a regional data platform which is piloted by 5 cities and targeted to become a shared product for more than 60 cities in the (rural) region of South Westphalia. Robin Eisbach has an academic background in business and management with a long-term focus on the technology, software and platform sector.
Under the national funding program “Model Projects Smart Cities” (funded by BMWSB, Ministry for Living, Urban Development and Construction), the region South Westphalia was among the first movers who teamed up and created a consortium for developing a smart region. The region consists of 60+ rural municipalities, each of them too small to develop a smart city data ecosystem for itself. Therefore, the five funded cities currently develop a regional data platform based on FIWARE which will act as a blueprint for the region’s smart city IT infrastructure and use cases. With the target of a regional (and beyond) data and use case marketplace, the participating cities defined technological as well as governance standards. This allows interoperability for smart city use cases and sharing of development results. Thus, development speed can be increased, costs are shared and the whole region benefits from a joint platform standard. Robin Eisbach will give insights into the vision, setup and governance of this innovation initiative in his region.

Pranvera Kastrati

Coordinator of the Common Regional Market and Senior Expert on Economic and Digital Connectivity, Regional Cooperation Council

Okrogla miza: Evropski in regionalni razvojni vidik, vizija

Pranvera Kastrati, PhD, Coordinator of the Common Regional Market and Senior Expert on Economic and Digital Connectivity in the Regional Cooperation Council (RCC). Before joining RCC, she had a vast experience in public policy coordination and implementation in Albania. She joined RCC in November 2017 and her core focus of expertise relates to the design, implementation, coordination and monitoring of RCC’s support and interventions in area of digital transformation as part of the Digital Agenda for Western Balkan. Within the context of Regional Digital Area of Common Regional Market 2021-2024 Agenda, she is engaged in supporting the implementation of regional actions, including through enhanced regional coordination and cooperation activities.

Miha Mohor

Skupnost občin Slovenije 

Aplikacija za vizualizacijo občinskih podatkov

Miha Mohor je zaposlen na Skupnosti občin Slovenije, kjer sem zadolžen za področje občinskih financ, ter mednarodnih projektov.
Na Skupnosti občin Slovenije smo pripravili aplikacijo za souporabo vizualizacije podatkov za lokalne skupnosti. Cilj aplikacije je na enem mestu zbrati potrebne podatke za vse občine. Po vzpostavitvi aplikacije se le-ta razvija naprej in se ji dodajajo nove funkcionalnosti. Glavni namen aplikacije je, da lokalne skupnosti učinkovito izkoristijo razpoložljive podatke za ciljno usmerjeno delo.

Boris Šajnovič

mag. gosp. Inž., Iskra, d.o.o.

Projekt iPot – od pilotov do storitev

Že 6 let je zaposlen v podjetju Iskra, d.o.o., najprej kot vodja pre-salesa, nato kot projektni vodja na sistemih v komercialnem sektorju. V prihajajočih letih je prevzel vlogo vodje strateških inovacijskih projektov sofinanciranih s strani državnih ali evropskih ter tretjih skladov. Tako je bil v projektnem programu EKOSMART vodja programa mobilnosti, ki je položil temelje za pametna mesta in skupnosti na temo mobilnosti v Republiki Sloveniji. Zadnje leto in pol v podjetju opravlja vlogo Vodje projektne pisarne, ki koordinira in pridobiva večje razvojno-investicijske strateške projekte skupine Iskra, interno odgovoren za projekt management klimo ter vodi digitalizacijo podjetja Iskra. V tem okvirju deluje tudi kot vodja konzorcija iPOT, ki je prvi slovenski projekt implementacije rešitev pametnih mest na temo mobilnosti in prometa ter celotne infrastrukture (platforma, telekomunikacija (5G), prometna uredite, AI, blockchain tehnologije,...).

Projekt iPot – od pilotov do storitev
Projekta iPOT obravnava vzpostavitev in v demonstracijsko okolje integrirano celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki omogočala zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov v realnem času. Projekt pokriva področje mobilnosti, transporta, logistike, katerega ključni cilj je povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, dostopnih, varnejših in zelenih mestnih in obmestnih storitev. Razvoj modulov bo namenjen povečanju varnosti na parkiriščih, katerega cilj je krepitev varnosti v pametnih mestih tako na področju javne kot zasebne varnosti. Navsezadnje smo tudi neposredno vpeti tudi v področje kakovosti urbanega bivanja, katerega ključni cilj je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih z zagotavljanjem vzdržnega zelenega trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja.

Gaber Terseglav

direktor Optifarm d.o.o. in tehnični strokovnjak za pametna mesta pri IKT horizontalni mreži

Koncept integracije samostojne vertikalne rešitve na področju lokalne samooskrbe in horizontalne platforme pametne družbe

Gaber Terseglav je direktor podjetja Optifarm (www.optifarm.net), ki je razvilo rešitev Optifarm Smart, IT platformo, ki povezuje ključne deležnike v kratkih verigah preskrbe s hrano in podpira regionalno samooskrbno gospodarstvo. Optifarm Smart zagotavlja infrastrukturo za verige vrednosti na področju prehranske samooskrbe. Deluje tudi kot tehnični svetovalec na več pametnih mestih projekti, povezani s pametno mobilnostjo in drugimi poslovnimi področji. V inovacijskem omrežju IKT, del Gospodarske zbornice Slovenije, vodi tehnično skupino, ki je osredotočeno na pomembne tehnične vidike pametne družbe, kot je tehnična arhitektura, interoperabilnost podatkov in storitev, gradniki 4. industrijske revolucije, analiza poslovnega modela trajnost... Pametno družbo prihodnosti vidi kot mrežo integriranih lokalnih platform, ki vsebujejo lokalne podatkovne prostore in digitalne dvojčke, ki delujejo na medsebojno povezan način.

Zaprte tehnične rešitve, ki ne podpirajo interoperabilnih tehničnih zmogljivosti, bodo postale relikvije preteklost. Ena največjih ovir pri izgradnji pametne družbe rešitve je povezana z interoperabilnostjo podatkov in storitev. Prihodnost je pametna družba, kjer bodo različne rešitve ponudnikov iz različnih domen združene v interoperabilnostne vrednostne verige.


V predstavitvi bo prikazan koncept integracije vertikalne rešitve na področju lokalne samooskrbe in horizontalne platforme pametne družbe, s poudarkom na interoperabilnosti podatkov in storitev z uporabo standardov OASC MIM.

Gašper Žerovnik

Vodja oddelka za digitalne transformacije, T – 2 d.o.o.

Kako Logatec s platformo Pametna mesta postaja Supermesto

Gašper Žerovnik je vodja oddelka za digitalne transformacije pri T-2 in vodja projekta njegovega vodilnega projekta T-2 Pametna mesta. Njegove obsežne 20+ letne izkušnje na najkompleksnejših projektih informacijske tehnologije na področju interneta stvari, pametnih naprav in razvoja aplikacij za največje stranke v panogah, kot sta telekomunikacije in turizem, ustvarja trdno podlago za zagotavljanje pronicljivih informacij o digitalni preobrazbi skupnosti in kako lahko pomaga izboljšati življenje njenih prebivalcev.

Predstavitev dobrih praks in pozitivnih učinkov s primera občine Logatec, pri uvedbi urbane horizontalne integracijske digitalne platforme odprte za nove rešitve, ter zmožnostjo enostavne prenosljivosti rešitve na druga mesta in skupnosti.

Simon Mokorel

Mestna občina Nova Gorica, Višji svetovalec za evropske in druge projekte

SITIUM mestna kartica mestnih občin Novo mesto in Nova Gorica

Simon Mokorel, zaposlen na Mestni občini Nova Gorica kot višji svetovalec za evropske in nacionalne projekte, ima več kot dvajset let izkušenj na področju informacijskih tehnologij in kibernetike. S sodelovanjem z razvojnimi centri v Evropi si je pridobil znanja o digitalnih tehnologijah, še posebej tehnologijah zajema podatkov, izmenjave podatkov med heterogenimi sistemi ter načinu združevanja različnih tehnologij. Znanja iz IoT (internet stvari), analitike, oblačnih storitev ter razvoja tehnologij in družbe, združuje pri razvoju novih poslovnih modelov ter spodbuja miselni preskok, ki je potreben, da se okolje razvija in prilagaja glede na transformacijo družbe.
Pametni sistem Sitium je na voljo kot aplikacija za mobilne telefone in kot fizična kartica, predstavlja pa nadgradnjo obstoječih javnih storitev s pametnimi rešitvami, ki bodo uporabnikom omogočale lažje, bolj fleksibilno in udobno koriščenje programov ter storitev javnih ponudnikov. Med prvimi storitvami, ki jih Sitium omogoča, je plačilo parkirnine, kmalu pa bo sistem mogoče uporabljati tudi za javni potniški promet ter tudi druge javne storitve.