Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo

V EU prostoru je jasno zaznati zavezo k premiku od silosnih, nepovezanih projektov na področju pametnih mest in skupnosti k povezljivosti in standardizaciji podatkovnih modelov ter proti odprtim urbanim podatkovnih platformah, od katerih se pričakuje pospešek k lokalni ekonomiji.


Ob zaključku EU predsedovanja Finske v 2019 je tudi na političnem nivoju nastalo gibanje »Living-in EU« v okviru katerega nastajajo usmeritve in zaveze na področju razvoja digitalnih rešitev za pametna mesta in skupnosti. Evropska politična deklaracija »Living-in EU - The European way of digital transformation in cities and communities«, https://www.living-in.eu/ v EU prostoru predstavlja jasno usmeritev k gradnji povezljivih digitalnih rešitev in s tem k ustvarjanju pogojev za ponovno uporabo podatkov in s tem pospeševanju digitalne ekonomije.


Po vzgledu EU deklaracije je v Sloveniji med deležniki v okviru Slovenske digitalne koalicije in ostalimi deležniki nastala usklajena in Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo ki povzema evropsko in jo postavlja v slovenski kontekst.


Podpisniki deklaracije verjamemo, da se z digitalno preobrazbo družbe odpira edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja, ki bodo vsem prebivalcem omogočila boljše pogoje za življenje in delo, občinam boljše upravljanje, raziskovalcem in akademskemu svetu nova področja dela in vire, civilni družbi nove možnosti, gospodarstvu pa lahko služi kot odskočna deska za preboj na nove trge. Skladno s strategijo razvoja informacijske družbe in nacionalno strategijo pametne specializacije, je digitalna preobrazba opredeljena tudi kot strateško razvojno področje, zato želimo to priložnost čim bolje uporabiti.

Verjamemo, da je za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi in skupnosti nujno partnersko povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave, podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in posameznikov, torej celotne družbe. Prepoznavamo prednost, ki jo ima Slovenija, da postane referenčna država na področju razvoja digitalne družbe.

Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo

Podpisano deklaracijo pošljite na ikthm@gzs.si.

DEKLARACIJA PDF DOKUMENT