Standardizacija

Referenčni projekti

Predstavljeni so različni referenčni projekti (iz področja Evropske Unije) na področju pametnih mest in skupnosti.


SynchroniCity
SynchroniCity je projekt financiran v okviru H2020 sheme (del t.i. »Large Scale Pilots Programe«), sofinanciran še s strani Švice, Južne Koreje in Mehike. SynchroniCity je tudi neke vrste skupnost, ki je formirana okrog OASC iniciative. V okviru projekta SynchroniCity se razvijajo podatkovni modeli, ki so imenovani »OASC Shared Data Models for Smart Citiy domains« in so obravnavani v nadaljevanju.

Spletna stran: https://synchronicity-iot.eu


Connected Citizen
Connected Citizen - digitalna platforma za pametno mesto, povezuje meščane, podjetja in ponudnike storitev interneta stvari (IoT) za zagotavljanje pametnih mestnih storitev. V okviru projekta se razvija komercialna platforma za razvoj pametnih mest, ki jo poganjajo podatkovni vmesniki TM Forum Open API.

Vizija projekta je izdelati digitalno platformo v oblaku, ki mestom omogočala vključevanje meščanov in ponudnikom storitev razvoj poslovnih aplikacij nad standardiziranimi in interoperabilnimi podatkovnimi vmesniki.

Spletna stran: https://www.tmforum.org/catalysts/connected-citize...


ESPRESSO
ESPRESSO ”(systEmic standardizacija pristop k opolnomočenju pametnih državljanov in skupnosti - ESPRESSO) se osredotoča na razvoj konceptualnega informacijskega okvira pametnih mest s ciljem, da bi standardi in tehnologije za pametna mesta postali interoperabilni.

Mestom pomaga bolje načrtovati naložbe v projekte pametnega mesta - s postavitvijo okvira KPI in načrta za standardizacijo. V okviru koordinacijske skupine Smart City omogoča komunikacijo med udeleženci projektov in zunanjimi deležniki, kot so mesta, organizacije za standardizacijo ali drugi projekti EU.

Eden ključnih ciljev programa ESPRESSO je določiti zbirko odprtih standardov, ki dobro sodelujejo ("konceptualni okvir standardov"), pri čemer je dokazano, da pomagajo pametnim mestom, in seveda prepoznati vrzeli in slabosti v okviru razpoložljivih standardov.

Spletna stran: http://www.espressoproject.eu