Standardizacija

Finančni programi

Predstavljeni so različni finančni programi (iz področja Evropske Unije) na področju pametnih mest in skupnosti.


CEF
CEF (angl. Connecting Europe Facility) je program Evropske Unije, ki je namenjen izgradnji generične in ponovno uporabljive infrastrukture imenovane DSI (angl. Digital Service Infrastructure). Infrastrukturo sestavljajo gradniki (angl. building blocks) pri čemer program CEF financira dva tipa projektov:

  • projekte razvoja osnovne jedrne platforme in
  • projekte razvoja generičnih storitev, ki so v obliki pomoči na voljo članicam EU za implementacijo projektov in ponovno uporabo CEF gradnikov.

Jedrni gradnik je tudi že omenjeni FIWARE CEF Context Broker.
Spletna stran: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-fac...