Standardizacija

Seznam organizacij

Predstavljen je institucionalni okvir standardizacije (osredotočen na področje Evropske Unije), ki vključuje pregled različnih organov in institucij, ki se ukvarjajo s standardizacijo podatkovnih modelov na na področju pametnih mest in skupnosti. S standardizacijo na tem področju se ukvarjajo praktično vse ključne svetovne organizacije s področja standardov. Kratka analiza organizacijskega okvira kaže na precejšnjo heterogenost in prepletenost med posameznimi organizacijami.


ISO
ISO (angl.: International Organization for Standardization) je glavno standardizacijsko telo na globalni ravni. Za področje pametnih mest je poznan standard ISO 37122:2019, ki določa indikatorje za pametna mesta. Obstaja še cela vrsta drugih ISO standardov, ki so povezani s pametnimi mesti, npr. ISO 37120, ki opredeljuje indikatorje kakovosti bivanja v mestih, ISO/IEC 30182, ki vsebuje priporočila za vzpostavitev podatkovne interoperabilnosti itd.

Večje število standardov je aktualnih tudi na področju izmenjave z IOT napravami. ISO / IEC JTC1 SC41 - Internet stvari in sorodnih tehnologij je bil ustanovljen v letu 2017 in je do danes objavil dva dokumenta:

  • ISO / IEC 20924: 2018 - Internet stvari (IoT) – besedišče,
  • ISO / IEC 30141: 2018 - Referenčna arhitektura;

Tekoče delo obsega izdelavo novih standardov in povezanih aktivnosti:

  • ISO / IEC NP 30149 – IOT okvir zanesljivosti,
  • ISO / IEC NP 30161 - Zahteve platforme za izmenjavo podatkov IoT za različne storitve IoT,
  • ISO / IEC NP 30162 - Zahteve za združljivost in model naprav v industrijskih sistemih IoT,
  • ISO / IEC NP TR 30164 - robno računanje;
  • Spremljanje tekočih regulativnih, tržnih, poslovnih in tehnoloških zahtev IoT,
  • IoT standardi, ki temeljijo na temeljnih standardih v ustreznih podskupinah JTC 1;

Spletna stran: https://www.iso.org/home.html


ITU
ITU (angl. International Telecommunication Union) je agencija, ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov (OZN) in je specializirana za področje informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru ITU deluje delovna skupina št. 20 za IoT in pametna mesta in skupnosti (SG20: Internet of things (IoT) and smart cities and communities (SC&C).

Spletna stran: https://www.itu.int


IEC
IEC (angl. International Electrotechnical Commission) je vodila svetovna organizacija za pripravo standardov s področja elektronike, elektrike in drugih tehnologij.

Spletna stran: https://www.iec.ch


CEN/CENELEC/ETSI
CEN/CENELEC/ETSI so tri standardizacijska telesa, ki so pripoznana s strani Evropske Unije in tudi s strani EFTA (European Free Trade Association). Vse tri organizacije so nosilci foruma za pametna in vzdržna mesta ter skupnosti (angl. CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities - SF-SSCC).


CEN
CEN je Evropski komite za standardizacijo (francosko: Comité Européen de Normalisation). CEN je platforma za razvoj evropskih standardov na različnih področjih (zrak in vesolje, kemija, gradnja objektov, uporabniški izdelki, varnost in obramba, energetika, okolje, hrana, zdravstvo, varnost, IkT, strojništvo, materiali, storitve, pametna okolja, transport in embalaža).

Spletna stran: https://www.cen.eu


CENELEC
CENELEC je Evropski komite za standardizacijo na področju elektrotehnike (angl.: European Committee for Electrotechnical Standardization). CENELEC je neprofitna organizacija ustanovljena 1973 in deluje v okviru Belgijske zakonodaje.

Spletna stran: https://www.cenelec.eu


ETSI
ETSI je Evropski institut za standarde na področju telekomunikacij (angl.: European Telecommunications Standards Institute). ETSI je neprofitni institut s preko 900 člani iz celega sveta (podjetja, raziskovalne organizacije, vladne službe, javne inštitucije). ETSI objavi 2000 – 2500 standardov letno, med drugimi objavlja tehnološke standarde kot so GSM, 3G, 4F, 5G, pametne kartice ipd.

ETSI člani imajo lahko različne statuse (redni član, neprofitna organizacija, vladna institucija, opazovalec). Višina letne članarine je odvisna od statusa člana in od letnega prometa, ki ga ustvari organizacija in se giblje med 2000 EUR (za univerze in raziskovalne organizacije) in 154.700 EUR za organizacije z letnim prometom nad 8.000 mio EUR letnega prometa. Članarina za opazovalca je 4.000 EUR letno.
Slovenski člani: Iskratel d.d., Sintesio, SIST

Spletna stran: https://www.etsi.org


EU direktiva INSPIRE
EU direktiva INSPIRE (sprejeta leta 2007) predstavlja osnovni interoperabilnostni okvir za prostorske podatke na področju Evropske unije. Direktiva je primarno usmerjena v vsebine, ki so povezane z okoljskimi problematikami. Vključuje 34 tematik in zelo natančno opredeljuje tehnični in vsebinski vidik implementacije t.i. omrežnih storitev, ki jih morajo obvezno zagotoviti posamezne članice EU.

Spletna stran: https://inspire.ec.europa.eu/.