Standardizacija

Predstavitev

Vsebina se osredotoča na standarde s področja vsebinskih podatkovnih modelov, ki se uporabljajo v različnih aplikacijah v okviru pametnih mest in skupnosti. V okviru strani želimo podati smernice oz. priporočila za uporabo teh standardov pri razvoju in implementaciji rešitev s področja pametnih mest in skupnosti in podati čim celovitejši pregled področja standardizacije na področju pametnih mest in skupnosti, predvsem na področju interoperabilnosti aplikacijskih vmesnikov in podatkovnih modelov.


Področje pametnih mest in skupnosti je relativno novo in hitro razvijajoče se področje, kar velja tudi za standardizacijo na tem področju. S standardizacijo na tem področju se ukvarjajo praktično vse glavne svetovne organizacije s področja standardov. Kratka analiza organizacijskega okvira na tem področju, ki je prikazana v tem dokumentu, kaže na precejšnjo heterogenost in prepletenost med posameznimi organizacijami.


Priporočila za uporabo standardov so glede na organizacijsko ozadje osnovne ideje glede uporabe standardne komponente za izmenjavo podatkov (Context Broker) usmerjena predvsem v standarde, ki so povezljivi s to komponente. Ta komponenta je poznana pod imenom FIWARE Context Broker, izvira iz iniciative FIWARE in je podprta s strani organizacije ETSI (European Committee for Electrotechnical Standardization). Komponenta je finančno močno podprta tudi iz Evropskega programa CEF in torej predstavlja nekakšno evropsko vejo razvoja tega področja.


Predstavljen je institucionalni okvir standardizacije na tem področju, ki vključuje pregled različnih organov, institucij, iniciativ, razvojnih projektov itd., ki se ukvarjajo s standardizacijo podatkovnih modelov na področju pametnih mest in skupnosti. Pregled je osredotočen predvsem na območje Evropske Unije. Izdelan je pregled in ocena uporabnosti posameznih standardov v okviru referenčne arhitekture platforme pametnih mest in skupnosti.
Ključni cilj vsebine je oblikovanje tehničnih priporočil, ki jih je treba upoštevati pri zasnovi referenčne arhitekture pametnega mesta:

  1. predlog pristopa k standardizaciji za posamezna področja, kjer je interoperabilnost delovanja ključna (izmenjava podatkov med aplikacijami/storitvami, izmenjava podatkov z IOT sistemi/napravami, podatkovni standardi na področju podpore poslovnih modelov),
  2. navedba obstoječih dobrih praks iz tega področja,
  3. razumevanje evropskih strateških usmeritev na tem področju.