27. 5. 2022

Hibridna konferenca

Prijava

Zadnji rok za prijavo je 25. 5. 2022.

O Smart Society konferenci

Konferenco 3rd Southeast Europe Smart Society Conference organizirajo IKT horizontalna mreža ob podpori Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS, Združenje mestnih občin Slovenije in Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.


Pri digitalni preobrazbi mest igrajo ključno vlogo odprte urbane digitalne platforme, ki omogočajo povezovanje vertikalnih rešitev, in tako ustvarjajo pogoje za pospešen razvoj podatkovne ekonomije in dvig kakovosti bivanja v urbanih okoljih.
Pri uvedbi urbanih digitalnih platform je vsekakor pomemben razmislek o tehničnih rešitvah, standardih in protokolih. Predvsem pa je potreben premik v strategiji razvoja pametnih mest, kjer se poudarek premakne iz financiranja silosnih, nepovezanih, rešitev k trajnostni viziji reševanja množice ločenih izzivov kot dela celote, ki jih je treba umestiti v kontekst odprtih platform.
Strategija uvedbe urbanih digitalnih platform zahteva partnerstvo na vseh ravneh, od javne in državne uprave, podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in posameznikov, torej celotne družbe.

Rdeča nit konference bodo odprte urbane digitalne platforme kot ključni dejavnik za razvoj digitalne ekonomije in kakovosti bivanja v pametnih mestih. Svojo vizijo vloge urbanih digitalnih platform v razvoju mest bodo podali predstavniki ključnih deležnikov, na okrogli mizi pa bodo soočili menja glede strategije razvoja pametnih mest v Sloveniji in Evropi. V drugem delu konference bodo predstavljene dobre prakse uvedbe odprtih urbanih platform in njihov učinek na kakovost bivanja, razvoj gospodarstva in družbe.
Konferenca je namenjena predstavnikom slovenskih in regionalnih lokalnih skupnosti, razvojnim agencijam, organizacijam, ki se ukvarjajo z rešitvami in storitvami za pametna mesta in skupnosti, državne uprave ter vsem partnerjem pri razvoju pametnih mest in skupnosti. 


PRIJAVA NA KONFERENCO

Zadnji rok za prijavo je 25. 5. 2022.

VEČ O GOVORCIH

Program konference

9:00

Otvoritev konference

9:00 - 9:05

Dobrodošlica udeležencem
Mitja Gorenšek,
Izvršni direktor, GZS

9:05 - 9:15

Pozdravni nagovor
Mark Boris Andrijanič,
minister za digitalno preobrazbo

9:15 - 9:20

Pozdravni nagovor
Matjaž Rakovec, 
Predsednik skupščine ZMOS

9:20 - 9:35

Izzivi Slovenije: vloga urbanih digitalnih platform v razvoju mest
Boris Koprivnikar, 
Sincular consulting d.o.o.

9:35 - 9:55


Strategija razvoja pametnih mest v Sloveniji: iz pilotov v prakso
Peter Geršič,
Predsednik Odbora za digitalni razvoj in pametna mesta, ZMOS

10:00 - 10:45


Soočenje: Strateški razmislek razvoja pametnih mest v Sloveniji

Boris Koprivnikar, moderator;

Peter Geršič, ZMOS; 

Andrej Vrhunc, občina Logatec;

Nena Dokuzov, MGRT; 

Andrej Kotar, IKT HM, Endava;

Jure Jeraj, Result d.o.o.;

Jelena Vidovič, RRA Gorenjske

10:45 - 11:00

Odmor za kavo

11:00 - 11:15

Living-in.EU in EU podpora lokalni digitalni transformaciji
Nóirín Ní Earcáin,
Evropska komisija, DG CONNECT

11:15 - 11:30

Odprta podatkovna platforma: Gonilo inovacij pametne regije South-Westphalia
Robin Eisbach,
direktor, Smart City Unit Menden (Nemčija)

11:30 - 12:00

Okrogla miza: Evropski in regionalni razvojni vidik, vizija

Boris Koprivnikar, moderator
Nóirín Ní Earcáin, Evropska komisija, DG CONNECT
Robin Eisbach, S Smart City Unit Menden (Nemčija)
Stefan Höffken, TEGEL PROJEKT, Berlin
Pranvera Kastrati, Svet za regionalno sodelovanje, Sarajevo

12:00 - 13:00

Odmor za kosilo

13:00 - 15:00

Dobre prakse: urbane digitalne platforme

  • TEGEL PROJEKT, Berlin, Stefan Höffken, TEGEL PROJEKT GMBH, Berlin
  • Ponovna uporaba podatkov, Miha Mohor, (SOS) 
  • Projekt iPot –od pilotov do storitev, Boris Šajnovič, Iskra, d.o.o. 
  • Interoperabilnost med izbrano samostojno vertikalno rešitvijo in urbano digitalno platformo, Gaber Terseglav, Optifarm d.o.o.
  • Kako Logatec s platformo Pametna mesta postaja Supermesto , Andrej Vrhunc, direktor Občinske uprave Logatec, Gašper Žerovnik, T-2 d.o.o.
  • SITIUM mestna kartica mestnih občin Novo mesto in Nova Gorica, Simon Mokorel, Nova Gorica

Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo

VABLJENI K PODPISU DEKLARACIJE

ORGANIZATORJI

ZLATI SPONZOR

ENDAVA SmartSociety Zlati sponzor

SREBRNI SPONZOR