Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo

Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo

V EU prostoru je jasno zaznati zavezo k premiku od silosnih, nepovezanih projektov na področju pametnih mest in skupnosti k povezljivosti in standardizaciji podatkovnih modelov ter proti odprtim urbanim podatkovnih platformah, od katerih se pričakuje pospešek k lokalni ekonomiji. 

Tako bodo naravnani tudi instrumenti novega programskega obdobja. Po vzgledu EU deklaracije je v Sloveniji med deležniki v okviru Slovenske digitalne koalicije in ostalimi deležniki nastala usklajena in Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo ki povzema evropsko in jo postavlja v slovenski kontekst.
Vabljeni k podpisu Nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo. Povezava na deklaracijo DEKLARACIJA.

0
Feed