Standardizacija

Seznam iniciativ

Predstavljene so različne aktivne iniciative (iz področja Evropske Unije) na področju pametnih mest in skupnosti.


OASC
OASC (angl. Open & Agile Smart Cities) je neprofitno mednarodno združenje oz. mreža pametnih mest, katerega vizija je vzpostavitev odprtega trga na področju pametnih mest, ki temelji na potrebah mest in občin. V iniciativo je vključenih preko 130 mest iz 26 držav iz Evrope, Južne Amerike, Azije in Avstralije. Iz Slovenije so vključene občine Idrija, Koper in Novo mesto. OASC igra zelo pomembno vlogo pri opredelitvi t.i. minimalnih interoperabilnih mehanizmov (angl. Minimal Interoperability Mechanisms), na katere se navezuje tudi to gradivo.


Članstvo v organizaciji OASC je brezplačno.


Spletna stran: https://oascities.org


FIWARE
FIWARE je neodvisna odprta iniciativa, ki deluje na področju odprto-kodnih rešitev za razvoj pametnih rešitev v različnih sektorjih. FIWARE skupnost je sodelovala pri razvoju t.i. Orion Context Broker-ja (znan tudi kot FIWARE CEF Context Broker), ki je del t.i. FIWARE platforme. Ta komponenta je prepoznana s strani Evropske komisije kot eden od CEF gradnikov. Na področju pametnih mest in skupnosti je iniciativa FIWARE zelo aktivna in sodeluje s CEF, OASC in TM Forumom. Za obravnavano področje so še posebej pomembni FIWARE podatkovni modeli, ki so obravnavani v nadaljevanju.


Članstvo v FIWARE iniciativi je odvisna od tipa člana, ki je »posameznik« (ni članarine, posameznik je izvoljen), za člana tipa »pridružen« in »startup« je članarina 1.000 EUR letno, za člana tipa »platinum«, ki je najvišji rang, pa je članarina 100.000 EUR letno.


Spletna stran: https://www.fiware.org


TM Forum
TM Forum je globalna industrijska asociacija, ki vključuje 850 članov iz 180 držav in je namenjena sodelovanju pri maksimiranju poslovne uspešnosti ponudnikov komunikacijskih in digitalnih storitev in celotnega ekosistema povezanega s tem področjem.

TM Forum od 2016 izvaja skupni program sodelovanja (JCP) s fundacijo FIWARE za sooblikovanje referenčne arhitekture API-ja Smart City, ki omogoča prenosljivost in interoperabilnost pametnih mestnih rešitev ter ponovljiv model podatkovne ekonomije.

Članstvo v TM Forumu je plačljivo in je odvisno od letnega prometa člana. Giblje se med 2.000 USD (letni promet pod 1 mio USD) in 150.000 US (letni promet nad 40 mrd USD).

Spletna stran: https://www.tmforum.org/


ETSI SmartM2M
Skupina SmartM2M v okviru ETSI razvija standarde, ki omogočajo storitve in aplikacije M2M ter nekatere vidike interneta stvari (IoT). ETSI SmartM2M je eden izmed ustanovnih partnerjev v projektu OneM2M. Sodelujejo pri izdelavi standardov, ki omogočajo gradnjo platform, s katerimi se lahko povežejo naprave in storitve, ne glede na izbrano tehnologijo. OneM2M zagotavlja ogrodje povezljivosti in komunikacije, referenčna ontologija SAREF pa zagotavlja semantično interoperabilnost, ki je potrebna za izmenjavo informacij v podatkih.

So prva skupina v ETSI, ki je razvila specifikacije za potrebe pametnih mest. Prav tako podpirajo vlogo ETSI v AIOTI (www.aioti.eu) WG03 (IoT standardizacija) v sodelovanju s H2020 IoT velikimi pilotnimi projekti in IoT platformami.


OneM2M
Namen in cilj OneM2M je razvoj tehničnih specifikacij, ki obravnavajo potrebo po skupnem servisnem sloju M2M, ki ga je mogoče zlahka vgraditi v različno strojno in programsko opremo, in na katerega se lahko zanesemo, da lahko na svetu poveže nešteto dejanskih naprav, povezanih v okviru posameznih aplikacijskih strežnikov M2M.

OneM2M je projekt globalnega partnerstva, ustanovljen leta 2012, ki ga sestavlja 8 vodilnih svetovnih organizacij za razvoj standardov IKT, zlasti: ARIB (Japonska), ATIS (ZDA), CCSA (Kitajska), ETSI (Evropa), TIA (ZDA), TSDSI (Indija), TTA (Koreja) in TTC (Japonska).

Cilj organizacije je ustvariti svetovni tehnični standard za interoperabilnost na področju arhitekture, specifikacij API-ja, varnostnih rešitev in rešitev za vpis za tehnologije M2M in IoT na podlagi zahtev, ki so jih prispevale članice. Ključni cilj programa OneM2M je pritegniti in dejavno vključiti organizacije iz poslovnih področij, povezanih z M2M kot so: telematika in inteligentni prevoz, zdravstveno varstvo, gospodarske javne službe, industrijska avtomatizacija, pametni domovi itd.


GSMA
GSMA (angl. kratica za Global System for Mobile Communications) je svetovna asociacija, ki zagovarja interese mobilnih operaterjev. Združuje več kot 750 operaterjev in 400 podjetij s področja širšega ekosistema mobilne telefonije, programskih rešitev, razvoja mobilnih telefonov, interneta ipd. Na področju podatkovnih modelov za pametna mesta je pomemben t.i. IoT harmoniziran podatkovni model za velepodatke (IoT Big Data Harmonised Data Model).

Članstvo v asociaciji GSMA je odvisno od letnega prometa člana in se giblje od 13.000 USD (letni promet do 50 mio USD) do 124.000 USD (letni promet nad 700 mio USD).

Spletna stran: https://www.gsma.com


Open Mobile Alliance
OMA (angl. Kratica za Open Mobile Alliance) je standardizacijsko telo, ki razvija odprte standarde za industrijo mobilne telefonije. Je neformalna organizacija v obliki foruma industrijskih razvijalcev, ki se usklajujejo glede skupnih specifikacij za produkte in servise na tem področju.

Spletna stran: https://www.omaspecworks.org


AIOTI
Leta 2015 je Evropska komisija ustanovila Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI), da bi okrepila dialog in interakcijo med igralci interneta stvari (IoT) v Evropi in prispevala k ustvarjanju dinamičnega evropskega IoT ekosistema za pospešitev sprejemanja IoT.

Drugi cilji zavezništva vključujejo: pospeševanje eksperimentiranja, razmnoževanja in postavitve IoT ter podpiranje konvergence in interoperabilnosti standardov IoT; zbiranje dokazov o tržnih ovirah za uvedbo IoT; ter preslikovanje in premoščanje razlik v inovacijskih dejavnostih med akterji na globalnem nivoju, v okviru EU in v posameznih državah članicah.

Letna članarina znaša 2.000,00 EUR (brez DDV) za podjetja, ki niso MSP in 900,00 EUR (brez DDV) za vse druge kategorije članov.

Spletna stran: https://aioti.eu.