Objavljen predlog evropskega okvira za interoperabilnost za pametna mesta in skupnosti (EIF4SCC)

Interoperabilnost: ključna sestavina vsakega pametnega mesta ali skupnosti

Interoperabilnost je nujen pogoj za doseganje in nadaljnji razvoj pametnih mest in skupnosti v Evropi. Interoperabilnost je ključnega pomena za premagovanje izzivov v mestih in skupnostih. Pomanjkanje interoperabilnosti vodi do razdrobljenega izvajanja storitev na lokalni ravni, pa tudi do pomanjkanja komunikacije med različnimi platformami, tehnologijami in deležniki, kar ima za posledico neoptimalne storitve za javnost. EIF4SCC se kot taka prilega kontekstu upravljanja na več ravneh EU, kjer imajo vse ravni javne uprave ključno vlogo pri doseganju interoperabilnosti na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in svetovni ravni. Cilj tega projekta je razširiti sedanji pojem evropskega okvira za interoperabilnost e -uprave na druga merila in akterje prek pametnih mest in skupnosti.


Vabimo vas, da si prebrete predlog evropskega okvira za interoperabilnost za pametna mesta in skupnosti (EIF4SCC). Predlog evropskega okvira za interoperabilnost za pametna mesta in skupnosti (EIF4SCC)
0
Feed