Začetek evropskega projekta DS4SSCC

Združenje za informatiko in telekomunikacije v okviru aktivnosti IKT Horizontalne mreže, ki jo tudi koordinira, se je skupaj s konzorcijem evropskih partnerjev vključilo v projekt Podatkovni prostor pametna in trajnostna mesta in skupnosti (DS4SSCC), ki ga vodi organizacija Open & Agile Smart Cities in združuje ključne deležnike iz podatkovnih ekosistemov, lokalnih skupnosti in referenčnih mest.

 

Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Digital Europe, cilj projekta pa je analiza obstoječih ekosistemov in rešitev za skupno rabo podatkov ter priprava tehnične podlage za razvoj evropskega podatkovnega prostora za pametna in trajnostna mesta in skupnosti.

  

Konzorcij partnerjev v projektu DS4SSCC se je danes, 11. oktobra sestal na otvoritvenem sestanku v Bruslju, na katerem so določili podroben delovni načrt za naslednjih 12 mesecev, kolikor bo trajal projekt. V okviru načrta, s katerim želi Evropska komisija ustvariti skupne evropske podatkovne prostore za različna področja, se projekt DS4SSCC osredotoča na vzpostavitev podatkovnega prostora za pametna mesta in skupnosti. Projekt predstavlja pripravljalno aktivnost, ki bo služila kot temelj za poznejšo izvedbo evropskega podatkovnega prostora.

 

Glavne naloge projekta bodo razvoj načrta za upravljanje podatkov, v katerega bodo vključili deležnike tako na strani uporabnikov kot na strani ponudnikov podatkov, oblikovanje tehničnega načrta za evropski podatkovnih prostor za pametne skupnosti, uskladitev nabora podatkov za uporabo z oblikovanimi tehničnimi standardi in načeli v tehničnem načrtu ter predlog nadaljnjih aktivnosti za vzpostavitev enotnega evropskega podatkovnega prostora za pametna mesta. 

 

Združenje za informatiko in telekomunikacije pod okriljem GZS zastopa slovensko IKT-industrijo do ključnih deležnikov v Sloveniji kot tudi v tujini in je eden najpomembnejših dejavnikov digitalizacije v Sloveniji ter  aktiven član podpornega okolja za uspešno digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe. V projektu DS4SSCC sodeluje kot partner, s čimer bodo svojim članom ter širši domači javnosti zagotovili konkurenčno prednost in omogočili sodelovanje pri nadaljnjem razvoju evropskih podatkovnih prostorov. 

 

SPLETNA STRAN PROJEKTA>>

 

 

0
Feed