O izzivih pametnih mest in skupnosti na 3. Odprtem forumu Slovenske digitalne koalicije

O izzivih pametnih mest in skupnosti na 3. Odprtem forumu Slovenske digitalne koalicije

Nastopajoči na 3. Forumu Slovenske digitalne koalicije so potrdili pomen digitalizacije družbe in gospodarstva ter medsektorskega sodelovanja pri strateškem načrtovanju digitalizacije na pragu novega razvojnega obdobja.

S Forumom, ki se je odvil ravno v času priprav novih strateških dokumentov 26.11., želi Slovenska digitalna koalicija, kot najširši mehanizem medsektorskega povezovanja prispevati k vključitvi vseh deležnikov v razprave o razvojnih prioritetah in k oblikovanju spodbujevalnih razvojnih ukrepov. Na Forumu je potekal tudi Odprti dialog na temo Pametnih mest in skupnosti. Dialog udeležencev lahko strnemo v mislih, da je potrebno vzpostaviti pogoje za:

  • Sodelovanje in dialog, vključevanje deležnikov pri nastajanju programov
  • Izhajati iz potreb družbe, v centru naj bo človek, vidik etike in zasebnosti
  • Načrtovanje digitalizacije mora vključevati vzdržnost modelov
  • Pri razpisih je potrebno vključevati vse deležnike, ki lahko doprinesejo nove uvide, osredotočenost na človeka ali na povezljivost digitalnih rešitev
  • Program države za sistematičen dvig kompetenc
  • Ambicioznost pri načrtovanju razvoja

Več o dogodku na spletni strani forum-slovenske-digitalne-koalicije

0
Feed