Pametne skupnosti in digitalna ekonimija

Digitalizacija je morda res najcenejši način decentralizacije, a bo poleg uporabnih rešitev in merljivih rezultatov treba pridobiti tudi naklonjenost nekaterih javnosti.


V okviru tedna  pametnih mest in skupnosti, ki poteka v Digitalnem središču Slovenije, smo se na današnjem dogodku z naslovom Pametne skupnosti in digitalna ekonomija,  pogovarjali  tem, kako ustvariti  pogoje za digitalno in podatkovno ekonomijo v pametnih skupnostih?


Evropski način digitalne preobrazbe mest in skupnosti daje jasen poudarek na gradnji povezljivih digitalnih rešitev, ki ustvarjajo pogoje za ponovno uporabo podatkov in pospešitev digitalnega gospodarstva z jasno zavezo, da se od silosnih in nepovezanih projektov premakne k povezljivosti podatkov, rešitev in storitev in standardizaciji podatkovnih modelov ter k odprtim urbanim podatkovnim platformam, ki naj bi pospešile lokalna gospodarstva.


Brez partnerstev na vseh ravneh - od vlad do lokalnih skupnosti in ponudnikov digitalnih rešitev in storitev - ne bo digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti.


Za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi in skupnosti je zato nujno partnersko povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave, podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in posameznikov, torej celotne družbe.


Več si lahko preberete tukaj:


Za razvoj pametnih skupnosti potrebujemo uporabne rešitve


POSNETEK DOGODKA TUKAJ!


PROGRAM TUKAJ!


Gradivo:

Pametne skupnosti v Sloveniji

Smart citizens living in the EU


MIMs Enabling Institutional Capacity Development for Connected Places in a World of Change

Open Source and open standards for the digitization for Smart Communities

Smart Villages – Long-term vision for rural areas

Smart Villages – Long-term vision for rural areas

What has Telekom Slovenije already delivered to Slovenian smart communities

Gaia-X, a Federated Secure Data Infrastructure for Europe

Gaia-X for Smart Cities

Germany, Kiel Smart Mobility as a Service

Smart cities technologies, methodologies and strategies for community engagement in urban planning


0
Feed