Pridružite se nam 23. 3. 2021!

Delavnica: Standardizacija podatkovnih modelov in uvajanje OASC MIMS interoperabilnih mehanizmov na področju pametnih mest in skupnosti

V EU prostoru je jasno zaznati zavezo k premiku od silosnih projektov na področju pametnih mest in skupnosti k povezljivosti in standardizaciji podatkovnih modelov ter proti odprtim podatkovnim platformam, ki bodo povezovale EU prostor, od katerih se pričakuje pospešek k digitalni ekonomiji.

Tudi Slovenija je strateško in pogumno stopila na to pot in že s prvim večjim razpisom s tega področja je MJU dejansko postavil vizijo, usmeritve in standard razvoja v državi, z vsemi naslednjimi instrumenti/ukrepi v državi, pa tudi iz EU instrumentov se bo nadgrajevalo vizijo razvoja povezljivih in mednarodno konkurenčnih rešitev in nacionalnega ekosistema pametne družbe v skladu z EU priporočili.

Kaj bomo na delavnici spoznali?

Na delavnici bomo podrobneje predstavili nekaj poudarkov EU vizije razvoja pametne družbe, obrazložili pomen tehničnih konceptov, ki jih razpis naslavlja in predstavili primere interoperabilnosti OASC MIM ter povezovanja na komponenti MJU Context Broker in OPSI. Delavnico bomo zaokrožili z odprtim dialogom s predstavniki MJU in skrbnikom nacionalnega repozitorija podatkovnih modelov za pametna mesta in skupnosti o odprtih tehničnih vprašanjih, kjer se boste lahko vključili v diskusijo tudi udeleženci in razčistili odprta tehnična vprašanja.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena predstavnikom lokalnih skupnosti, razvojnim agencijam, organizacijam, ki se ukvarjajo z rešitvami in storitvami za pametna mesta in skupnosti ter vsem partnerjem pri razvoju pametnih mest in skupnosti, ki želijo bolje razumeti koncepte razvoja povezljivih rešitev za pametno družbo, interoperabilnosti, OASC MIM in delovanje gradnika CEF context broaker

PROGRAM
14.00 - 14.05   

Uvodni nagovor, Andreja Lampe, Vodja IKT Horizontalne mreže

14.05 – 14.15   

Predstavitev EU vizije razvoja pametne družbe, Andrej Kotar, DS za pametna mesta pri Slovenski digitalni koaliciji


14.15 – 14.25   

Predstavitev družboslovnih poudarkov razpisa, Domen Kos / Andrej Špik, IPM Digital

14.25 – 15.00   

Predstavitev tehničnih poudarkov razpisa (OASC MIMs, pregled obstoječih standardov, protokol harmonizacije podatkovnih modelov)

Pregled tehničnega povezovanja s komponento MJU Context Broker (protokol povezave)
Pregled tehničnega povezovanja s komponento OPSI (protokol povezave na primeru INSPIRE)


Martin Puhar; član tehnične skupine IKT HM, Igea d.o.o.
Gaber Terseglav; vodja tehnične skupine IKT HM, Endava/Optifarm d.o.o.

15.00 – 16.00   

Odprti dialog s predstavniki MJU o odprtih tehničnih vprašanjih glede podatkovnih modelov in uvajanjem OASC MIMs interoperabilnih mehanizmov na področju pametnih mest in skupnosti


Vabljeni na brezplačno delavnico!

POVABILO: Vabljeni, da se nam s podpisom deklaracije pridružite!
V Sloveniji je med deležniki v okviru Slovenske digitalne koalicije in ostalimi deležniki nastala usklajena Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo ki povzema evropsko gibanje Living-in EU in jo postavlja v slovenski kontekst. Vabljeni, da se nam s podpisom deklaracije pridružite >> tukaj.


Obrazec za prijavo na dogodek>> tukaj.

0
Feed