Minister Koritnik podpisal deklaracijo Living in EU.

Deklaracija o združitvi moči pri spodbujanju trajnostne digitalne preobrazbe mest in skupnosti v EU.

Ministrstvo javno upravo je danes organiziralo posvet visokih uradnikov držav članic Evropske unije in držav kandidatk z Zahodnega Balkana z naslovom Evropska unija kot skupnost ljudi. Gre za prvega v nizu dogodkov, ki ga ministrstvo organizira v sklopu predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU. Kot uvodni govorec je zbrane nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik.


Na posvetu, namenjenemu lokalni samoupravi, so domači in mednarodni strokovnjaki sodelovali na dveh panelih. Na prvem so obravnavali primere dobrih praks pri vzpostavitvi pametnih mest in vasi, ki z novimi tehnologijami omogočajo inovativne rešitve za prebivalce, na drugem pa izmenjali izkušnje o čezmejnem sodelovanju in sodelovanju občin v evropskih združenjih za teritorialno sodelovanje.

»Lokalne oblasti so pogosto spregledane, toda nepogrešljive za zagotavljanje kakovostnih storitev za njihove prebivalce. Zato smo si v okviru slovenskega predsedovanja zadali cilj, da se s posebno tematsko konferenco poklonimo njihovim naporom,« je uvodoma poudaril minister Koritnik ter dodal, da pametna mesta in vasi fizično realnost nadgrajujejo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

Sodelujoči so se strinjali, da je uporaba naprednih digitalnih tehnologij namenjena reševanju razvojnih, gospodarskih, družbenih in političnih izzivov. Mogoča pa je le, če so skupnosti naklonjene digitalnim rešitvam ter jih znajo uporabljati ter prepoznajo njihovo vrednost. Mesta in skupnosti s tem postajajo izhodišča za digitalno preoblikovanje celotne družbe. Ključ uspeha je v tem, da so vsi deležniki, torej tudi občani, vključeni v oblikovanje rešitev pametnih mest že od začetka.

Na ministrstvu za javno upravo smo v ta namen v letošnjem letu pripravili in objavili Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavitve pametnih mest in skupnosti. Njegov namen je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Na razpis je prispelo 14 vlog v skupni vrednosti 14 milijonov evrov. V projekte je vključenih 159 občin, kar predstavlja 75 % vseh občin Republike Slovenije.

Minister Koritnik je izpostavil tudi pomen čezmejnega povezovanja: »Čezmejno sodelovanje je v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja del skupne evropske kohezijske politike, ki podpira uravnoteženi razvoj celotne Evropske unije. Državne meje znotraj Unije so črte povezovalke, ne ločnice med narodi.«

Minister je v sklopu dogodka v imenu Republike Slovenije podpisal tudi Deklaracijo o združitvi moči pri spodbujanju trajnostne digitalne preobrazbe mest in skupnosti v EU, katere cilj je vključujoča in digitalna Evropa, ki omogoča, da bi lahko vsaka skupnost imela gospodarske in socialne koristi od te preobrazbe, hkrati pa poskrbela, da se nikogar ne prezre.

Panel o pametnih mestih in vaseh je moderiral dr. Peter Merc, na njem pa so sodelovali:

mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto
Ana Pleško, soustanoviteljica Simbioze
Toomas Turk, vodja oddelka za digitalne inovacije v mestni upravi mesta Tallin
Kieran O'Hea, irski strokovnjak na področju razvoja pametnih mest

Panel o čezmejnem sodelovanju pa je moderiral župan občine Slovenska Bistrica ter nekdanji minister za lokalno
samoupravo in regionalno politiko dr. Ivan Žagar. Na njem so sodelovali:

Petr Blížkovský, Generalni sekretar Evropskega odbora regij
dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica
mag. Gerald Hartmann, Direktor EZTS Geoparka Karavanke
Edwin Lefebre, Agencija za notranje zadeve pri flandrijske vladi

0
Feed