Structured approach towards smart cities

Evropa spoznava edinstveno priložnost na področju razvoja pametnih skupnosti. S tem posredno širi potencial v gospodarstvu, tehologiji in dolgoročno prinaša boljše življenje.

Z namenom, da izkoristimo potencial, ki ga tehnologija prinaša, 20. decembra 2019 v hotelu InterContinental v Ljubljani (-2. nadstropje), organiziramo prvo mednarodno konferenco na temo pametnih skupnosti v regiji Jugo-vzhodne Evrope.

Rdeča nit bo pregled evropskih smernic za sistematično uvedbo koncepta pametnega mesta, ki jo nova evropska komisija postavlja za eno od prioritet svojega mandata.

Konferenca je namenjena predvsem vodilnim predstavnikom slovenskih in regionalnih lokalnih skupnosti, občinskim in regionalnim razvojnim agencijam ter vsem partnerjem pri razvoju pametnih mest in skupnosti.

Konferenca, ki se v tej regiji usmerja najširše do sedaj, bo imela poleg izčrpne vsebine naslednje cilje:

  • predstvitev programa Evropske komisije za Digitalno Evropo
  • pregled evropskih finančnih mehanizmov namenjenih področju pametnih mest in skupnosti
  • predstavitev evropske in slovenske deklaracije ter aktivnosti za pospešitev razvoja
  • predstavitev razvojnih načrtov Republike Slovenije na področju pametnih mest in skupnosti

Agenda

8.30 - 9.00
REGISTRACIJA
9.00 - 9.10
Uvodni nagovor – Zoran Janković, župan MO Ljubljana
9.10 - 9.30
Evropska digitalna agenda: politična usmeritev glede pametnih mest in skupnosti – Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu
9.30 - 10.00
Implementacija evropske strategije (tehnološki gradniki pametnih mest, odprte platforme, odprti podatki, združljivost podatkovnih modelov, standardi programskih vmesnikov) – Davor Meersman, izvršni direktor, Open & Agile Smart Cities (OASC)
10.00 - 10.30
S kohezijsko politiko se Evropa pripravlja na digitalno dobo in novo gospodarsko resničnost – Gregor Čufer, generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko
10.30 - 10.45
ODMOR ZA KAVO
10.45 - 11.05
Tehnološki gradniki pametnega mesta – Stefano de Panfilis, direktor poslovanja, FIWARE Foundation
11.05 - 11.25
Pomen standardizacije rešitev za pametna mesta – Michael Mulquin, predsednik odbora za pametna mesta v podjetju IEC Systems
11.25 - 11.45
Aktivnosti slovenske države za pospešitev razvoja pametnih skupnosti – Mihael Krišelj, Direktorat za informacijsko družbo in informatiko. Ministrstvo za javno upravo
11.45 - 12.45
KOSILO
12.45 - 14.15
Predstavitev dobrih praks iz regije – MO Ljubljana; MO Novo mesto; MO Maribor; Idrija; Sarajevo, BiH
14.15 - 14.25
Deklaracija EU o pametnih mestih (Join, Boost, Sustain) – Davor Meersman, izvršni direktor, Open & Agile Smart Cities (OASC)
14.25 - 14.35
Strateško partnersko povezovanje v Sloveniji - Slovenska nacionalna deklaracija za pametno družbo - Andrej Kotar, Comtrade, Skupina za pametna mesta in skupnosti pri Slovenski digitalni koaliciji
14.35 - 15.40
Okrogla miza: Posamezna država »prevaja« evropska načela in tehnične speciikacije v usmeritve za lokalne skupnosti in podjetja – izzivi in možne rešitve - Andrej Kranjčević, Telekom Slovenije; Simona Kneževič, TECOS; Mihael Krišelj, MJU; Toni Richard Crisolli, Friedrich Naumann Foundation for Freedom; Davor Meersman, OASC; mag. Arian Debeljak, MOL
moderator Dalibor Baškovč
15.40
Zaključna slovesnost ob podpisu obeh deklaracij in fotografiranje
  • Slovenska nacionalna deklaracija za pametno družbo
  • Deklaracija EU o pametnih mestih in skupnostih
*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa

Dogodek bo vodil in povezoval Jaka Repanšek, vodja Strateške skupine za regulativo pri Slovenski digitalni koaliciji

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku. Omogočeno bo simultano prevajanje.

Prijave so zaprte. Za več informacij se obrnite na ikthm@gzs.si

Predavatelji

Michael Mulquin predsednik odbora za pametna mesta v podjetju IEC Systems

Kako lahko vaše mesto s standardi postane pametnejše

Mesta po vsem svetu si prizadevajo postati pametna in pri tem ugotavljajo, kaj deluje in kako najbolj učinkovito doseči svoje cilje. Standardi za pametna mesta predstavljajo način za zajem teh lekcij, ki jih lahko nato uporabljajo mesta, ki želijo pri svojem napredku sprejemati boljše, na dejstvih temelječe odločitve. Prav tako standardi bistveno olajšajo delo podjetjem pri razvoju izdelkov in storitev za mesta, saj z njihovo pomočjo po vsem svetu nudijo rešitve, za katere vedo, da delujejo. Predavanje bo uvod v postopek razvoja standardov za pametna mesta in bo predstavilo ključne organizacije, ki jih razvijajo. V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri standardi, ki se uporabljajo po vsem svetu in vključujejo praktične nasvete mestom, kako poiskati in vpeljati standarde za najbolj učinkovito doseganje svojih ciljev.

img
Gregor Čufer generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko
img

S kohezijsko politiko se Evropa pripravlja na digitalno dobo in novo gospodarsko resničnost

Če se želimo prilagoditi novim izzivom in stanju, ki je rezultat globalizacije, demografskih sprememb in prihodnosti dela, potrebujemo velike količine povratnih informacij gospodarskih subjektov. Toda pridobivanje teh informacij je lahko drago in zahtevno. Med glavnimi cilji evropskih strukturnih in investicijskih skladov je torej zagotavljanje podpore podjetjem, raziskovalcem in drugim deležnikom, še posebej na manj razvitih območjih Evrope. Na predavanju bodo predstavljene teme, ki jih Evropska komisija vidi kot glavne izzive, na katere bo treba odgovoriti s strukturnimi skladi v obdobju 2021-2027, in predlagani ukrepi za izkoriščanje koristi digitalizacije za državljane, podjetja in ustanove.

Stefano De Panfilis direktor poslovanja, FIWARE Foundation

Ko sprejemamo odločitve, je ključnega pomena, da se zavedamo, kaj se dogaja okoli nas. V tem predavanju bomo spregovorili o konceptu "pameti" in o tem, kako ga lahko v celoti podpremo z zanesljivimi in standardnimi pristopi k modeliranju informacij o kontekstu. Še posebej bomo predstavili rešitev FIWARE in ključno vlogo, ki jo modul Context Broker igra pri oblikovanju platform za pametna mesta. Pojasnil bom pomen upravljanja informacij o kontekstu in kako nam pomaga zgraditi družbeno-tehnološke ekosisteme, od katerih imajo korist vsi deležniki.

img

Predstavitev dobrih praks iz regije

Mestna občina Ljubljana

Projekt APPLAUSE – od škodljivega do koristnega z aktivnim vključevanjem prebivalcev

Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu pristopa brez odpadkov in krožnega gospodarstva. Kot mesto brez odpadkov (zero waste) se Ljubljana zaveda potenciala vzpostavitve sistematičnega sodelovalnega modela, pri katerem se biomasa invazivnih tujerodnih rastlin uporablja za razvoj novih trajnostnih izdelkov. Z invazivnimi tujerodnimi rastlinami se ravna kot lokalno dostopnim in obilnim virom ter priložnostjo za nov poslovni model. Namesto sežiganja rastlin se oblikujejo in proizvajajo novi izdelki, ki spodbujajo nastanek novih delovnih mest in medsektorsko sodelovanje. Za bolj učinkovito zbiranje potrebnih podatkov je bila razvita programska aplikacija, ki opazovanja strokovnjakov združuje s še dvema podatkovnima viroma - delovnimi nalogi podjetji, ki odstranjujejo rastline, in prispevki prebivalcev, ki uporabljajo programski model prepoznavanja invazivnih tujerodnih rastlin na podlagi algoritmov umetne inteligence. Občani lahko svoja odkritja sporočijo s pošiljanjem fotografij strokovnjakom, ki se nato odločijo, ali podatke vključiti v podatkovno zbirko invazivnih tujerodnih rastlin. Prebivalci mesta so toplo pozdravili aktivnosti, saj rezultate povezujejo z višjo kakovostjo življenjskega okolja.

Mestna občina Novo mesto

Predstavljeni bodo nekateri izmed najbolj zanimivi koncepti pametnega mesta, ki jih občina trenutno preizkuša in vpeljuje. Vsi so tesno povezani z največjimi izzivi sodobnega časa, kot so mobilnost, učinkovitost in demografski trendi. Gre za izzive, s katerimi se srečujejo tudi primerljiva evropska mesta. Pobuda mesta se osredotoča na okoljsko trajnost, mobilnost, pametno infrastrukturo, občanom prijazne storitve in vključenost prebivalstva. Med projekti, ki že potekajo, so električna mobilnost, povezane občinske storitve in hiša tehnološkega napredka.

Občina Idrija

Idrija – most med tradicijo in prihodnostjo

Z več kot 500 leti zgodovine je občina Idrija popolno malo evropsko mesto za premostitev razkoraka med tradicijo in najsodobnejšimi koncepti pametnih mest. Del razvojne strategije Idrije je postati pametno mesto in občina si je v preteklih nekaj letih prizadevala uporabiti različne tehnologije interneta stvari in interneta vozil na varni podatkovni platformi, da bi izboljšala kakovost življenja v mestu, izboljšala energijsko učinkovitost, zmanjšala izpuste CO2 in upravljala mestna sredstva in storitve. Občina Idrija sodeluje s ponudniki naprednih tehnologij, da bi zagotovila varno upravljanje dostopa do geoparka, ki sodi v dediščino UNESCO, ter vpeljala sistem za upravljanje energije, s katerim bo občina povečala učinkovitost rabe energije ter zmanjšala izpuste toplogrednih plinov.

Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Predstavljena bo sarajevska pobuda pametnega mesta in pilotski projekti, ki bodo v okviru pobude vpeljani v naslednjih šestih mesecih. Smart Sarajevo je 15-mesečni projekt, ki se je začel decembra 2018, njegov cilj pa je spodbuditi zanimanje v skupnosti in sodelovanje med javnimi, zasebnimi in državnimi deležniki. Prav tako želi projekt z lokalnim znanjem oblikovati nabor inovativnih zamisli, ki bodo prispevale k pametnejšemu in občanom bolj prijaznemu mestu. Mesto je do sedaj že oblikovalo skupino City Mind Lab ter med občani opravilo raziskavo o tem, katera so ključna področja za izboljšave. Pilotski projekt bosta predstavili podjetji, ki sta ga vpeljali - Energoinvest in Blum Lab. Primer uporabe tehnologij bo prikazal pametno rešitev za reševanje izziva onesnaženja zraka v Sarajevu, ki so ga občani uvrstili med najbolj pereče težave.

Organizator

img img img img img
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Soorganizator

img

Generalni pokrovitelj

img

Pokrovitelji

img img img img

Partner dogodka

img

Prijava

Prijave so zaprte. Za več informacij se obrnite na ikthm@gzs.si