Structured approach towards smart cities

Evropa spoznava edinstveno priložnost na področju razvoja pametnih skupnosti. S tem posredno širi potencial v gospodarstvu, tehologiji in dolgoročno prinaša boljše življenje.

Z namenom, da izkoristimo potencial, ki ga tehnologija prinaša, 20. decembra 2019 v hotelu InterContinental v Ljubljani (-2. nadstropje), organiziramo prvo mednarodno konferenco na temo pametnih skupnosti v regiji Jugo-vzhodne Evrope.

Rdeča nit bo pregled evropskih smernic za sistematično uvedbo koncepta pametnega mesta, ki jo nova evropska komisija postavlja za eno od prioritet svojega mandata.

Konferenca je namenjena predvsem vodilnim predstavnikom slovenskih in regionalnih lokalnih skupnosti, občinskim in regionalnim razvojnim agencijam ter vsem partnerjem pri razvoju pametnih mest in skupnosti.

Konferenca, ki se v tej regiji usmerja najširše do sedaj, bo imela poleg izčrpne vsebine naslednje cilje:

  • predstvitev programa Evropske komisije za Digitalno Evropo
  • pregled evropskih finančnih mehanizmov namenjenih področju pametnih mest in skupnosti
  • predstavitev evropske in slovenske deklaracije ter aktivnosti za pospešitev razvoja
  • predstavitev razvojnih načrtov Republike Slovenije na področju pametnih mest in skupnosti

Agenda

8.30 - 9.00
REGISTRACIJA
9.00 - 9.10
Uvodni nagovor – Zoran Janković, župan MO Ljubljana
9.10 - 9.30
Evropska digitalna agenda: politična usmeritev glede pametnih mest in skupnosti – Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu
9.30 - 10.00
Implementacija evropske strategije (tehnološki gradniki pametnih mest, odprte platforme, odprti podatki, združljivost podatkovnih modelov, standardi programskih vmesnikov) – Davor Meersman, izvršni direktor, Open & Agile Smart Cities (OASC)
10.00 - 10.30
S kohezijsko politiko se Evropa pripravlja na digitalno dobo in novo gospodarsko resničnost – Gregor Čufer, generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko
10.30 - 10.45
ODMOR ZA KAVO
10.45 - 11.05
Tehnološki gradniki pametnega mesta – Stefano de Panfilis, direktor poslovanja, FIWARE Foundation
11.05 - 11.25
Pomen standardizacije rešitev za pametna mesta – Michael Mulquin, predsednik odbora za pametna mesta v podjetju IEC Systems
11.25 - 11.45
Aktivnosti slovenske države za pospešitev razvoja pametnih skupnosti – Mihael Krišelj, Direktorat za informacijsko družbo in informatiko. Ministrstvo za javno upravo
11.45 - 12.45
KOSILO
12.45 - 14.15
Predstavitev dobrih praks iz regije – mag. Gregor Macedoni in Peter Geršič, MO Novo mesto; Idrija, Ljubljana, Sarajevo, Maribor
14.15 - 14.35
Deklaracija EU o pametnih mestih (Join, Boost, Sustain) – Davor Meersman, izvršni direktor, Open & Agile Smart Cities (OASC)
14.35 - 14.55
Strateško partnersko povezovanje v Sloveniji - Slovenska nacionalna deklaracija za pametno družbo - Andrej Kotar, Comtrade, predsednik SeGov ZIT
14.55 - 15.40
Okrogla miza: Posamezna država »prevaja« evropska načela in tehnične speciikacije v usmeritve za lokalne skupnosti in podjetja – izzivi in možne rešitve.
15.40
Slovesni podpis obeh deklaracij
  • Slovenska nacionalna deklaracija za pametno družbo
  • Deklaracija EU o pametnih mestih in skupnostih
*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa
PRIJAVA
Kotizacija:

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Predavatelji

Michael Mulquin predsednik odbora za pametna mesta v podjetju IEC Systems

Kako lahko vaše mesto s standardi postane pametnejše

Mesta po vsem svetu si prizadevajo postati pametna in pri tem ugotavljajo, kaj deluje in kako najbolj učinkovito doseči svoje cilje. Standardi za pametna mesta predstavljajo način za zajem teh lekcij, ki jih lahko nato uporabljajo mesta, ki želijo pri svojem napredku sprejemati boljše, na dejstvih temelječe odločitve. Prav tako standardi bistveno olajšajo delo podjetjem pri razvoju izdelkov in storitev za mesta, saj z njihovo pomočjo po vsem svetu nudijo rešitve, za katere vedo, da delujejo. Predavanje bo uvod v postopek razvoja standardov za pametna mesta in bo predstavilo ključne organizacije, ki jih razvijajo. V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri standardi, ki se uporabljajo po vsem svetu in vključujejo praktične nasvete mestom, kako poiskati in vpeljati standarde za najbolj učinkovito doseganje svojih ciljev.

img
Gregor Čufer generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko
img

S kohezijsko politiko se Evropa pripravlja na digitalno dobo in novo gospodarsko resničnost

Če se želimo prilagoditi novim izzivom in stanju, ki je rezultat globalizacije, demografskih sprememb in prihodnosti dela, potrebujemo velike količine povratnih informacij gospodarskih subjektov. Toda pridobivanje teh informacij je lahko drago in zahtevno. Med glavnimi cilji evropskih strukturnih in investicijskih skladov je torej zagotavljanje podpore podjetjem, raziskovalcem in drugim deležnikom, še posebej na manj razvitih območjih Evrope. Na predavanju bodo predstavljene teme, ki jih Evropska komisija vidi kot glavne izzive, na katere bo treba odgovoriti s strukturnimi skladi v obdobju 2021-2027, in predlagani ukrepi za izkoriščanje koristi digitalizacije za državljane, podjetja in ustanove.

Predstavitev dobrih praks iz regije

Mestna občina Novo mesto

Predstavljena bodo nekatera najbolj zanimiva načela v razvoju pametnih mest, ki so bila preizkušena in vpeljana v Mestni občini Novo mesto. Vsi predstavljeni koncepti so tesno povezani z najbolj težavnimi izzivi na področjih mobilnosti, učinkovitosti in demografije, ki so podobni tistim, s katerimi se srečujejo primerljiva evropska mesta.

img img img img img
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

generalni pokrovitelj

img

pokrovitelji

img
img
img
img
img
img

Prijava

Svoje mesto na dogodku si lahko zagotovite s prijavo preko spletne prijavnice, na spodnji povezavi.

PRIJAVA