GoDigital ponudba za pokroviteljstvo

GoDigital 2020

Tudi tokrat ponujamo izjemno priložnost promocije na dogodku, zato vabimo k sodelovanju vsa podjetja, ki bi želela biti opažena.
Konferenca je odlična priložnost za predstavitev podjetij strokovni javnosti. Na konferenci pričakujemo več kot 500 udeležencev, zanimive vsebine, aktualne teme, najnovejše trende, primere iz praks in še mnogo zanimivih tem.

Zanimivi podatki lanskoletne konference GoDigital 2019:
• več kot 300 udeležencev
• 40% udeležencev končnih uporabnikov
• strokovna predavanja (The Economist, Gartner)
• program podprt s primeri dobrih praks
• medijsko pokrivanje dogodka
• udeleženci ocenili konferenco z odlično oceno - 4,6

ŽELIMO POSTATI POKROVITELJ

POKROVITELJSKI / PARTNERSKI PAKETI

ZLATI

SREBRNI

BRONASTI

Ekskluzivnost v dejavnosti

PROMOCIJA NA SPLETNEM PORTALU

Logotip na spletni strani dogodka

Banner na spletni strani dogodka (350 x 280 px, jpg, link)

Promocijski materiali v video obliki (do 60 sek)

Promocijski material v e-obliki

PROMOCIJA V E-VABILIH

Logotip v e-vabilih na prireditev

Logotip v e-pismu udeležencem po dogodku

Logotip na videoposnetku z dogodka

PROMOCIJA NA E-DOGODKU

Logotip na platnu dogodka

Video (do 60 sek) ali statični oglas na platnu

Zahvala na dogodku

PROMOCIJA V MEDIJIH GZS

Banner v e-časopisu Poslovni tednik (400 x 170, jpg, link)

3

1

Banner na spletnih straneh GZS (350 x 280 px, jpg, link)

1 mesec

Promocija na GZS socialnih omrežjih

PROMOCIJA V STAVBI GZS

Oglas na zaslonu v dvigalih (1280 x 1024 px, jpg)

Promocijski letaki na razstavnih policah na GZS-ju

Cena paketa

6.250,00 €

3.125,00 €

1.200,00 €

* Cene so v EUR brez DDV
* Člani ZIT, IKT-hm imajo 20% popust

Konferenco GoDigital 2020 organizira Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in SRIP IKT Horizontalna mreža v sodelovanju z Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Če vas zanima pokroviteljsko sodelovanje na konferenci kontaktirajte: mateja.baebler@gzs.si

ŽELIMO POSTATI POKROVITELJ